ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SENET 2.0

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПЗ SENET 2.0, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ВИКОНУВАТИ УМОВИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З УМОВАМИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ, ТО ВИ НЕ МОЖЕТЕ ВСТАНОВЛЮВАТИ І ВИКОРИСТОВУВАТИ ПЗ SENET 2.0.

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НАВЕДЕНІ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТИ, ЯКА ДОСТУПНА НА САЙТІ.

Всякий раз, коли в цій Ліцензійнiй угодi з’являються наступні поняття та визначення, вони повинні трактуватися так:

ENESTECH – ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, юридична особа за законодавством Кіпру, місцезнаходження: Василі Михайліді, 9, 3026, Лімасол.

ПЗ SENET – платформа управління персональними комп’ютерами і суміжними пристроями, що розроблена і належить ENESTECH SOFTWARE CORPORATION, юридичній особі, що зареєстрована відповідно до законодавства Штату Делавар, Сполучені Штати Америки, юридична адреса: 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, реєстраційний номер – EIN 83-125-6337.

ПЗ SENET 2.0 – платформа управління персональними комп’ютерами і суміжними пристроями, що розроблена і належить ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD,  юридичній особі за законодавством Кіпру, місцезнаходження: Василі Михайліді, 9, 3026, Лімассол та призначена для використання Клієнтом у сфері комп’ютерних ігор та індустрії розваг. На ринку Туреччини ПЗ SENET 2.0 представлено під брендом Enes-T. 

Клієнт – будь-яка юридична або фізична особа, яка відвідує Сайт або зареєстрована на Сайті з метою використання ПЗ SENET 2.0 для своїх комерційних цілей.

Особистий кабінет Клієнта –  обліковий запис в ПЗ SENET 2.0, створений Клієнтом після його реєстрації на Сайті, що надає Клієнту можливість використовувати ПЗ SENET 2.0.

Кінцевий користувач – особа або особи, які орендують персональні комп’ютери або інші суміжні пристрої Клієнта, де встановлено ПЗ SENET 2.0.

Сайт – веб-сайт, адмініструється ENESTECH і знаходиться за URL адресою: https://senet.cloud/.

Тарифний план  – розмір і порядок здійснення платежів за використання ПЗ SENET 2.0.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ENESTECH SOFTWARE CORPORATION, юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Штату Делавар, Сполучені Штати Америки, зареєстрована за адресою: 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, реєстраційний номер – EIN 83-125-6337 надала ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, юридичній особі за законодавством Кіпру, місцезнаходження: Василі Михайліді, 9, 3026, Лімассол, Кіпр, право на використання вихідного коду ПЗ SENET або його частини для цілей створення іншого нового, унікального продукту ПЗ SENET 2.0, шляхом внесення змін до вихідного коду або його частини. ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD не має права використовувати ПЗ SENET у комерційних цілях, у тому числі, реалізовувати ПЗ SENET як товар, та/або будь-яке інше його використання з комерційною метою та/або отримання прибутку. 

1.2. ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD є ліцензіаром і власником ПЗ SENET 2.0, якому належать виняткові права інтелектуальної власності. ПЗ SENET 2.0 захищено законами і міжнародними угодами про авторське право і інші права на інтелектуальну власність.

1.3. ПЗ SENET 2.0 не продається Клієнту, а надається за простою, невиключною ліцензією компанією ENESTECH.

1.4. Клієнт має право використовувати ПЗ SENET 2.0 тільки так, як це явно дозволено в цiй Ліцензійнiй угодi. Клієнт не має права: 

1.4.1. розкривати технологію або декомпілювати ПЗ SENET 2.0.

1.4.2. розробляти, модифікувати, використовувати або поширювати окремі компоненти ПЗ SENET 2.0  або їх вихідний код поза ПЗ SENET 2.0  в цілому, в т.ч. для розробки або поширення конкурентних з такими компонентами програм для ЕОМ.

1.4.3. модифікувати або видаляти з ПЗ SENET 2.0  його компоненти.

1.4.4. передавати ПЗ SENET 2.0 третій особі, включаючи будь-яку його субліцензію, якщо це не передбачено спеціальною угодою.

1.5. ENESTECH надає доступ до майбутніх оновлень або модернізацій ПЗ SENET 2.0. Доступ до оновлень відкритий для всіх активних Клієнтів. ENESTECH залишає за собою право використовувати оновлення та модернізації ПЗ SENET 2.0, як додаткові функції та стягувати за них окрему плату за погодження з Клієнтом. Умови цієї Ліцензійної угоди поширюються на будь-які поновлення або модернізації початкової версії ПЗ SENET 2.0, що надаються ENESTECH, за винятком випадків, коли на здійснення подібного оновлення або модернізації потрібна окрема ліцензія, в разі чого Клієнт погоджується з тим, що будуть діяти умови ліцензії для цього оновлення або модернізації.

1.6. Клієнт розуміє, що ПЗ SENET 2.0 – це інструмент, що допомагає в управлінні комп’ютерними пристроями Клієнта в його комерційних або приватних цілях, і це не звільняє Клієнта від будь-яких його зобов’язань перед Кінцевими користувачами або третіми особами.

1.7. Відвідування Сайту і використання ПЗ SENET 2.0 є повністю добровільними діями Клієнта та під його винятковою відповідальністю.

1.8. ENESTECH залишає за собою право видалити Особистий кабінет Клієнта і зупинити можливість використовувати ПЗ SENET 2.0, в разі, якщо Клієнт використовує ПЗ SENET 2.0 в цілях, що суперечать чинному законодавству, в порушення цієї Ліцензійної угоди і Політики Конфіденційності, або будь-яким іншим способом, який порушує права Кінцевих користувачів або третіх осіб.

  1. НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

2.1. Відповідно до умов та положень цієї Ліцензійної угоди, Клієнту надається обмежена, непередавана, невиключна, проста ліцензія («Ліцензія») на установку і використання ПЗ SENET 2.0 на будь-яких, що належать Клієнту або контрольованих Клієнтом пристроях. Клієнт може використовувати ПЗ SENET 2.0 і його функції одночасно або окремо на будь-якому наявному кількості пристроїв, які є у Клієнта.

2.2. ПЗ SENET 2.0 підтримується тільки на обладнанні, яке відповідає певним вимогам. Для використання ПЗ SENET 2.0 Клієнту знадобиться доступ до мережі Інтернет, який Клієнт організовує самостійно. Базова технічна частина підключення комп’ютерної периферії до мережі Інтернет, а також установка операційної системи, створення такої периферії, підключення моніторів і інших елементів інтерфейсу є зобов’язанням Клієнта і не відноситься до зони відповідальності ENESTECH.

2.3. Права інтелектуальної власності щодо будь-яких даних, що відображаються або доступні за допомогою ПЗ SENET 2.0, належать власнику відповідних даних. Ці дані можуть бути захищені авторським правом або іншими законами і міжнародними угодами про права на інтелектуальну власність. Дана Ліцензійна угода не надає Клієнту будь-яких прав на використання таких матеріалів в комерційних чи інших цілях та не гарантує, що ці матеріали будуть доступні для Клієнта в подальшому.

2.4. Клієнт погоджується використовувати ПЗ SENET 2.0 відповідно до чинного законодавства Кіпру, а також локальним імперативним законодавством країни або регіону, в яких Клієнт проживає або зареєстрований (в залежності від того, є клієнт фізичною або юридичною особою відповідно) або в яких клієнт завантажує або використовує ПЗ SENET 2.0, якщо таке законодавство повинно застосовуватися в силу своєї імперативності.

  1. РЕЄСТРАЦІЯ

3.1. Обов’язковими умовами створення Особистого кабінету Клієнта є процес реєстрації на Сайті, шляхом заповнення форми та надання ENESTECH інформації, а саме: адреса електронної пошти Клієнта, ім’я Клієнта (повна назва компанії в разі, якщо Клієнт є юридичною особою), ім’я користувача, пароль і телефон.

3.2. Клієнт повинен забезпечувати конфіденційність пароля та імені користувача і бере на себе повну відповідальність за використання ним або третіми особами пароля або Особистого кабінету Клієнта.

3.3. За запитом Клієнта співробітники служби підтримки ENESTECH можуть отримувати доступ до персональних даних Клієнта, щоб підтримувати і покращувати надання послуг, в тому числі надавати Клієнту технічну або білінгову інформацію. Клієнт підтверджує і погоджується на такий доступ.

3.4. У разі нездійснення Клієнтом оплати за користування ПЗ SENET 2.0 згідно умов обраного Тарифного плану, ENESTECH має право призупинити роботу Особистого кабінету Клієнта. У разі відсутності оплат з боку Клієнта, ENESTECH має право через 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після призупинення роботи Особистого кабінету Клієнта видалити Особистий кабінет Клієнта де також містяться в ньому персональні дані користувачів. Протягом цих 15 (п’ятнадцяти) календарних днів Клієнт має право запросити ENESTECH вивантажити і передати Клієнту персональні дані користувачів, після чого ENESTECH не несе ніякої відповідальності за обробку та розпорядження такими персональними даними користувачів.

  1. ВИДИ ПIДПИСОК

ENESTECH використовує в своїй роботі два види підписки: «Free version» і «Revenue share». Клієнт має можливість вибрати той вид підписки, що його зацікавив.

4.1. REVENUE SHARE

4.1.1. Даний вид підписки має на увазі плату за використання ПЗ SENET 2.0 згідно з тарифом, зазначеним у розділі “Підписка Senet” Особистого кабінету користувача, а також можливістю розміщувати в інтерфейсі ПЗ SENET 2.0 будь-які інформаційні та/або рекламні матеріали і посилання на інтернет-сайти третіх осіб з поділом прибутку від такого розміщення між ENESTECH і Клієнтом.

4.1.2. Тарифний план за користування ПЗ SENET 2.0 згідно з розділом прайс-листа ENESTECH, знаходиться за адресою https://senet.cloud/pricing. Перейшовши за посиланням, Клієнт зможе ознайомитися з вартістю та обсягом функціональних можливостей ПЗ SENET 2.0.

4.1.3. Початком терміну дії підписки буде вважатися день прийняття умов даної Ліцензійної угоди, а фінансові зобов’язання вступають в силу з моменту розміщення реклами в інтерфейсі.

4.1.4. Погоджуючись з даною Ліцензійною угодою Клієнт стає партнером ENESTECH в сфері надання рекламних послуг за допомогою ПЗ SENET 2.0.

4.1.5. ENESTECH гарантує, що вся реклама в інтерфейсі ПЗ SENET 2.0 відповідає законодавству і не буде містити забороненого контенту.

4.1.6. З моменту розміщення в інтерфейсі ПЗ SENET 2.0 рекламних матеріалів, відсоток заробітку від такого розміщення буде відображено в Особистому кабінеті.

4.1.7. У разі, якщо прибуток, отриманий Клієнтом від розміщення реклами за допомогою ПЗ SENET 2.0 в рамках підписки «Revenue share», перевищує вартість оплати за використання ПЗ SENET 2.0, то прибуток від реклами понад оплати за користування ПЗ SENET 2.0 акумулюється і відображається в особистому кабінеті Клієнта.

4.1.8. Раз на квартал Клієнт має право отримувати звіт про отриманий прибуток від розміщення реклами за допомогою ПЗ SENET 2.0.

4.1.9. Клієнт має право раз на квартал отримати виплату акумульованих коштів за використання ПЗ SENET 2.0 в рамках даного Ліцензійної угоди.

4.1.10. Виплата акумульованого прибутку за розміщення реклами за допомогою ПЗ SENET 2.0 в рамках даної Ліцензійної угоди виплачується шляхом перерахування коштів на банківську карту, підв’язану до платіжної системи SENET.

4.1.11. Компанії та організації сплачують ENESTECH, щоб показувати рекламу своїх продуктів та послуг. Використовуючи ПЗ SENET 2.0, Клієнт погоджується з тим, що ENESTECH може показувати кінцевим користувачам рекламні оголошення, які, на думку ENESTECH, будуть відповідати інтересам кінцевих користувачів. ENESTECH використовує особисті дані кінцевих користувачів, щоб визначити, яка реклама буде найбільш актуальна і Клієнт, приймаючи дану Ліцензійну угоду, погоджується з цим.

4.1.12. ENESTECH гарантує, що вся реклама в інтерфейсі ПЗ SENET 2.0 не впливатиме на працездатність, як самої програми, так і програм, запущених на ПК з встановленим ПЗ SENET 2.0, в тому числі не буде негативного впливу на ігровий процес комп’ютерних ігор.

4.1.13. ENESTECH в праві визначати необхідний обсяг персональних даних від Клієнтів для формування рекламного таргетингу. Погоджуючись з даною Ліцензійною угодою, Клієнт зобов’язується надавати такі дані ENESTECH c дотриманням всіх відповідних вимог законодавства про обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, отримання згоди користувача на обробку його персональних даних, як для себе, так і для ENESTECH.

4.2. БЕЗКОШТОВНА ВЕРСІЯ

4.2.1. Безкоштовна версія має на увазі тип підписки при якому ENESTECH не бере плату за використання ПЗ SENET 2.0, однак ENESTECH вправі демонструвати рекламу в інтерфейсі ПЗ SENET 2.0, а також будь-які інформаційні та/або рекламні матеріали і посилання на інтернет-сайти третіх осіб, однак без збитку для функціоналу користування ПЗ SENET 2.0. Функціонал безкоштовної версії обмежений та вона доступна для Клієнтів певних регіонів.

4.2.2. Компанії та організації сплачують ENESTECH, щоб показувати рекламу своїх продуктів та послуг. Вибираючи безкоштовну версію і використовуючи ПЗ SENET 2.0, Клієнт погоджується з тим, що ENESTECH може показувати Кінцевим користувачам рекламні оголошення, які, на думку ENESTECH, будуть відповідати їхнім інтересам.

4.2.3. Клієнт погоджується з тим, що ПЗ з безкоштовною підпискою може показувати рекламу і використовувати більше ваших вищезазначених ресурсів, ніж ПЗ з «Revenue share».

4.2.4. Для переходу на підписку «Revenue share» на постійній основі Клієнт повинен відправити ENESTECH відповідний запит (заявку) в Особистому кабінеті.

  1. ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ І РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ

5.1. Залежно від обраного тарифного плану ENESTECH має право розміщувати на сторінці аккаунта користувачів рекламну інформацію або будь-яку іншу інформацію для публічного розповсюдження, проте без шкоди для змісту аккаунта.

5.2. ПЗ SENET 2.0 може містити технологію (яка може надаватися постачальником послуг, (які іменуються окремо “Постачальник динамічної реклами”), що дозволяє завантаження рекламних блоків та їх послідовну демонстрацію в процесі користування ПК та/або онлайн. Для того, щоб Постачальник динамічної реклами мав можливість таргетувати рекламу, а також для правильного розміщення цієї реклами всередині комп’ютерної гри, Постачальник динамічної реклами може здійснювати збір і зберігання певної інформації і даних, включаючи адресу IP, інформацію про географічне місцезнаходження, ігрової ситуації і параметрах візуального відображення реклами, яку кінцевий користувач може спостерігати під час гри (наприклад, тривалість часу, протягом якого відображається той чи інший рекламний блок, його розміри). Крім цього, Постачальник динамічної реклами може привласнювати унікальний ідентифікаційний номер, який зберігається на ПК і використовується для відстеження та підрахунку кількості переглядів динамічної реклами під час гри. Ніякі дані, що збираються з цією метою, не можуть використовуватися для ідентифікації користувачів.

5.3. ENESTECH використовує сторонні технології, які дозволяють здійснювати рекламну діяльність в ПЗ SENET 2.0, тимчасово відображати рекламу в ПЗ SENET 2.0 і дозволяють збирати інформацію про результати рекламної діяльності в ПЗ SENET 2.0. Зібрана і використовувана для цільової реклами інформація може без обмежень містити наступне: вік і стать, кількість переглядів реклами, унікальний ідентифікатор мобільного пристрою або ідентифікатори і налаштування інших пристроїв, інформацію про використання ПЗ SENET 2.0, а також інших інтернет-сайтах (включаючи сайти третіх осіб і інтернет-сайти для мобільних пристроїв), переглянуті користувачами (а також дату і час перегляду), показану рекламу, тривалість і розташування реклами в грі, відгук на рекламу (при наявності такого). Інструменти аналізу і технології показу реклами можуть використовувати файли журналів сервера, веб-маячки, файли cookies, що відслідковують пікселі і інші технології для збору згаданої інформації, а також з інформацією, отриманою від вебсайтів третіх осіб, мобільних продуктів і сервісів, з демографічними, рекламними, ринковими та іншими аналітичними дослідженнями. Сама по собі ця інформація не є персональними даними, однак, якщо ENESTECH з’єднає будь-який фрагмент інформації з персональними даними, то ENESTECH буде ставитися до цієї інформації як до персональних даних.

5.4. ENESTECH не продає особисті дані рекламодавцям і не передає рекламодавцям інформацію, яка безпосередньо ідентифікує кінцевого користувача (наприклад, ім’я, адреса електронної пошти або іншу контактну інформацію), якщо кінцевий користувач не надасть для цього дозвіл. Однак рекламодавці можуть повідомити ENESTECH про цільову аудиторію для своїх рекламних оголошень і ENESTECH покаже ці оголошення людям, для яких вони будуть актуальні. ENESTECH надає рекламодавцям звіти про ефективність рекламних оголошень, які допомагають їм зрозуміти, як люди взаємодіють з їх контентом.

5.5. ENESTECH може укладати контракти зі сторонніми рекламними мережами для доставки користувачам актуальної реклами через Інтернет.

5.6. Технологічні засоби, що застосовуються Постачальниками динамічної реклами, можуть розташовуватися за межами країни проживання Клієнта.

5.7. Деякі рекламні матеріали та інші повідомлення від ENESTECH будуть засновані на інформації, наданої третіми особами, тому ENESTECH не несе ніякої відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, понесені у зв’язку з будь-якої рекламою або повідомленнями. Більш того, відносини з рекламодавцями, включаючи без обмежень довіру до реклами, комерційні угоди та пов’язані з ними зобов’язання, встановлюються виключно між користувачами і такими рекламодавцями.

  1. ПРИПИНЕННЯ

6.1. Клієнт автоматично та без попередження з боку ENESTECH позбавляється прав, які надаються Клієнту цією Ліцензійною угодою, в разі порушення будь-якої з умов цієї Ліцензійної угоди. У разі припинення дії цієї Ліцензійної угоди, Клієнт повинен припинити будь-яке використання ПЗ SENET 2.0 і знищити всi повні або часткові копії ПЗ SENET 2.0. При цьому всі розділи цієї Ліцензійної угоди, що містять застосовні в подальшому положення, зберігають силу при будь-якому припиненнi. 

6.2. Дана Ліцензійна угода може бути достроково розірвана в односторонньому порядку, за умови надання іншій стороні письмового повідомлення за 90 календарних днів до бажаної дати припинення дії Ліцензійної угоди.

6.3. У разі невиконання умов п. 6.2. даного Ліцензійної угоди, Клієнт втрачає акумульовану прибуток за розміщення реклами в ПЗ SENET 2.0.

  1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Сайт та ПЗ SENET 2.0 захищені законами про авторське право і міжнародними договорами по всьому світу.

7.2. Клієнт повинен дотримуватися права інтелектуальної власності ENESTECH і третіх сторін. Клієнт підтверджує і погоджується не мати ніяких прав, прав власності або претензій на інтелектуальну власність ENESTECH і не має права її використовувати, за винятком випадків, коли таке використання дозволено умовами Ліцензійної угоди.

7.3. Кожна сторона негайно інформує іншу сторону про будь-які порушення прав інтелектуальної власності, про які вони можуть знати, і сторони будуть в повній мірі співпрацювати в захисті таких прав.

  1. ОБМЕЖЕННЯ ОБСЯГУ ГАРАНТІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Клієнт в повній мірі і об’ємі визнає і погоджується з тим, що відповідно до дозволеного чинним законодавством, Клієнт використовує ПЗ SENET 2.0 на свій власний ризик, а також визнає, що на ньому лежить відповідальність за належну якість та результат його використання. ПЗ SENET 2.0 в максимально дозволенiй законодавством мiрi надається на умовах «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО» з усіма недоліками та без гарантій, крім як передбачених цією Ліцензійною угодою. ENESTECH не гарантує задоволення від використання ПЗ SENET 2.0, відповідності особистим вимогам Клієнта тих функцій, які містяться в ПЗ SENET 2.0, сумісності або роботи ПЗ SENET 2.0 з програмним забезпеченням, додатками або послугами третіх осіб. Встановлення ПЗ SENET 2.0 може вплинути на можливість використання ПЗ, додатків або послуг третіх осіб. ENESTECH не несе ніякої відповідальності за ПЗ SENET 2.0 . Клієнт визнає, що ПЗ SENET 2.0 не призначене і не підходить для застосування поза області ігрової індустрії – сфері комп’ютерних ігор та розваг. 

8.2. ENESTECH у всіх випадках, не заборонених чинним законодавством, та ні за яких обставин не відповідає за будь-який упущений прибуток, втрату доходів або обігу з продажу, втрату даних, а також за витрати на придбання заміщуючих товарів або послуг, псування майна, призупинення роботи, втрату ділової інформації або будь-які інші збитки, у тому числі прямі і непрямі, що були спричинені в результаті будь-яких дій, щодо втручання в роботу ПЗ SENET 2.0 будь-якою третьою особою, встановлення третьою особою шкідливого програмного забезпечення та/або інтеграцію будь-яких файлів, що впливатимуть на роботу ПЗ SENET 2.0, умисного втручання в функціонування ПЗ SENET 2.0 будь-яким способом або іншими факторами, які можуть викликати відповідальність, в тому числі пошкодження внаслідок використання програмного забезпечення або неможливості його використання. Оскільки деякі країн і окремі закони не дозволяється виключати таку відповідальність, але дозволяють обмежувати її, в таких випадках відповідальність ENESTECH перед Клієнтом за всі збитки (якщо інше не передбачено положеннями застосовного імперативного законодавства – в мінімально необхідному цими положеннями розмірі) обмежується сумою в 30 (тридцять) доларів США.

8.3. Клієнт несе відповідальність за будь-яку інформацію або інший контент (в тому числі файли з даними, тексти, а також інші файли і зображення), отримані при використанні ПЗ SENET 2.0, які він, його користувачі передають третім особам, а також за всі наслідки використання ПЗ SENET 2.0 (включаючи будь-які збитки, які може понести Клієнт і треті особи). 

8.4. Клієнт несе відповідальність за будь-які дії щодо налаштування та запуску комп’ютерних ігор при використанні ПЗ SENET 2.0, в тому числі, їх легальність та відповідність до норм чинного законодавства (включаючи будь-які збитки, які може понести Клієнт і треті особи).9. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

9.1. Ця Ліцензійна угода, а також права і зобов’язання по нiй є зобов’язуючими для відповідних правонаступників сторін, але Клієнт не має права передавати або поступати свої права і зобов’язання за цією Ліцензійною угодою третім особам. ENESTECH має право повністю передати всі свої права і обов’язки за цією Ліцензійною угодою своїм афілійованим особам без отримання згоди Клієнта.

9.2. Ця Ліцензійна угода є вичерпною угодою щодо її предмета і замінює будь-які попередні усні або письмові домовленості, що стосуються предмета цієї Ліцензійної угоди.

9.3. Ця Ліцензійна угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства Кіпру.

9.4. Усі спори, що пов’язані з цією Ліцензійною угодою, її укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цієї Ліцензійної, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. Якщо спір неможливо вирішити  шляхом  переговорів,  він вирішується   в  судовому  порядку  за  встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством Кіпру.

9.5. Ця Ліцензійна угода може бути змінена ENESTECH без будь-якого попереднього повідомлення. Будь-які зміни в Ліцензійнiй угодi, здійснені ENESTECH в односторонньому порядку, вступають в силу в день, наступний за днем опублікування таких змін на Сайті. Клієнт зобов’язується самостійно перевіряти Ліцензійну угоду на предмет змін. Не ознайомлення з Ліцензійною угодою та/або змінами до Ліцензійної угоди не може бути підставою для невиконання Клієнтом своїх зобов’язань і недотримання обмежень, встановлених даною Ліцензійною угодою.

9.6. У випадку будь-яких розбіжностей між текстами цієї Ліцензійної угоди на різних мовах, версія англійською мовою матиме переважну силу.