ENES-T 2.0 YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ (bundan sonra “Lisans Sözleşmesi”)

ENES-T 2.0 YAZILIMINI KULLANARAK, BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINA BAĞLI KALMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, ENES-T 2.0 YAZILIMINI KURAMAZ VE KULLANAMAZSINIZ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN VERİLER SİTEDE MEVCUT OLAN GİZLİLİK POLİTİKASINDA SUNULMAKTADIR.

Bu Lisans Sözleşmesinde aşağıdaki kavramlar ve tanımlar ortaya çıktığında, bunlar aşağıdaki gibi yorumlanmalıdır:

ENESTECH – ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, Kıbrıs yasalarına göre bir tüzel kişilik, adres: Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol.

ENES-T YAZILIMI Amerika Birleşik Devletleri, Delaware Devleti yasalarına göre kurulmuş bir tüzel kişilik olan ENESTECH SOFTWARE CORPORATİON tarafından geliştirilen ve sahip olunan kişisel bilgisayarlar ve ilgili cihazlar için bir yönetim platformu, adres: 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, kayıt numarası – EIN 83-125-6337.

ENES-T 2.0 YAZILIMI Kıbrıs yasalarına göre kurulmuş bir tüzel kişilik olan ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD tarafından geliştirilen ve sahip olunan kişisel bilgisayarlar ve ilgili cihazlar için bir yönetim platformu, adres: Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol. Müşteri tarafından bilgisayar oyunları ve eğlence endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Türkiye pazarında ENES-T 2.0 YAZILIMI, Enes-T markası altında sunulmaktadır.

Müşteri; ENES-T 2.0 YAZILIMI’nı ticari amaçlarla kullanmak hedefiyle Siteyi ziyaret eden veya Sitede kayıtlı olan herhangi bir tüzel veya gerçek kişi.

Müşteri özel hesabı; ENES-T 2.0 YAZILIMI’nda Müşteri tarafından Siteye kaydolduktan sonra oluşturulan ve Müşteriye ENES-T 2.0 YAZILIMI’nı kullanma fırsatı veren bir hesaptır.

Son kullanıcı; ENES-T 2.0 YAZILIMI çerçevesinde kullanılan kişisel bilgisayarları veya Müşterinin ilgili diğer cihazlarını kiralayan kişi veya kişiler.

Site; ENESTECH tarafından yönetilen ve https://ENES-T 2.0.cloud/ URL adreste bulunan bir web sitesidir.

Tarife planı; ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanımı için ödeme yapma miktarı ve prosedürü.

  1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. ENESTECH SOFTWARE CORPORATİON, Amerika Birleşik Devletleri, Delaware Devleti yasalarına göre kurulmuş bir tüzel kişilik, kayıtlı adres: 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, kayıt numarası EIN 83-125-6337, ENESTECH Software (Kıbrıs) LTD’ye, kayıtlı adres: Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol, kaynak kodunu veya bir kısmını değiştirerek yeni, benzersiz bir ENES-T 2.0 YAZILIM ürünü oluşturmak amacıyla Software Senet kaynak kodunu veya bunun bir kısmını kullanma hakkını vermiştir. ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, SENET YAZILIMININ bir ürün olarak satılması ve/veya ticari amaçlarla ve/veya kar amacı gütmesi de dahil olmak üzere SENET YAZILIMI’nı ticari amaçlarla kullanma hakkına sahip değildir.

1.2. ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, münhasır fikri mülkiyet haklarına sahip olan ENES-T 2.0 YAZILIMının lisans vereni ve sahibidir. ENES-T 2.0 YAZILIMI, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasalar ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır.

1.3. ENES-T 2.0 YAZILIMI Müşteriye satılmaz, ancak ENESTECH tarafından basit, münhasır olmayan bir lisans altında sağlanır.

1.4. Müşteri, ENES-T 2.0 dillerini yalnızca bu Lisans Sözleşmesinde açıkça izin verildiği şekilde kullanabilir. Müşterinin hakkı yoktur:

1.4.1. teknolojiyi ifşa etmek veya ENES-T 2.0 YAZILIMINI geri derlemek.

1.4.2. ENES-T 2.0 YAZILIMININ tek tek bileşenlerini veya bunların kaynak kodunu ENES-T 2.0 YAZILIMI dışında bir bütün olarak geliştirmek, değiştirmek, kullanmak veya dağıtmak, dahil Elektronik Hesap Makinesi için bu tür bileşenlerle rekabet eden programlar geliştirmek veya dağıtmak.

1.4.3. bileşenlerini değiştirmek veya ENES-T 2.0 YAZILIMINDAN kaldırmak.

1.4.4. Özel bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ENES-T 2.0 YAZILIMını alt lisansı da dahil olmak üzere üçüncü bir tarafa devretmek.

1.5. ENESTECH, ENES-T 2.0 YAZILIMI’NİN gelecekteki güncellemelerine veya yükseltmelerine erişim sağlar. Güncellemelere erişim, tüm aktif Müşterilere açıktır. ENESTECH, ENES-T 2.0 YAZILIMININ güncellemelerini ve yükseltmelerini ek özellikler olarak kullanma ve Müşteri ile anlaşarak bunlar için ayrı bir ücret talep etme hakkını saklı tutar. Bu Lisans Sözleşmesinin koşulları, ENESTECH tarafından sağlanan ENES-T 2.0 YAZILIMI’NİN ilk sürümüne yapılan tüm güncellemeler veya yükseltmeler için geçerlidir, bu durumda Müşteri, söz konusu güncelleme veya yükseltme için lisans koşullarının geçerli olacağını kabul eder.

1.6. Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMI’nın Müşterinin bilgisayar cihazlarını ticari veya özel amaçlarla yönetmesine yardımcı olan bir araç olduğunu anlar ve bu, Müşteriyi Son Kullanıcılar veya üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerinden kurtarmaz.

1.7. Siteyi ziyaret etmek ve ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanmak Müşterinin tamamen gönüllü eylemleridir ve tamamen kendi sorumluluğundadır.

1.8. ENESTECH, Müşterinin geçerli yasalara aykırı, bu Lisans Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını ihlal eden veya Kullanıcıların yada üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden herhangi bir şekilde ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanıyorsa Müşterinin Kişisel Hesabını silme ve ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanma yeteneğini durdurma hakkını saklı tutar.

  1. LİSANS KAPSAMI

2.1. Bu Lisans Sözleşmesinin kayıt ve koşullarına uygun olarak, Müşteriye ENES-T 2.0 YAZILIMI’nı Müşteri’nin sahibi olduğu veya Müşteri tarafından kontrol edilen herhangi bir cihaza kurması ve kullanması için sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan, basit bir lisans (“Lisans”) verilir. Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMI ve işlevlerini, Müşterinin sahip olduğu her sayıda aygıtta aynı anda veya ayrı olarak kullanabilir.

2.2. ENES-T 2.0 YAZILIMI yalnızca belirli sistem gereksinimlerini karşılayan cihazlarda desteklenir. ENES-T 2.0 YAZILIMI’nı kullanmak için, Müşterinin bağımsız olarak düzenlediği İnternet’e erişmesi gerekir. Bilgisayar çevre birimlerini İnternete bağlamanın ve bir işletim sistemi kurmanın, bu çevre birimlerini oluşturmanın, monitörleri ve diğer arabirim öğelerini bağlamanın temel teknik kısmı Müşterinin yükümlülüğüdür ve ENESTECH’in sorumluluk bölgesine ait değildir.

2.3. Içerik. ENES-T 2.0 YAZILIMI aracılığıyla görüntülenen veya erişilebilen tüm verilerle ilgili fikri mülkiyet hakları ilgili verilerin sahibine aittir. Bu veriler, telif hakkı veya diğer yasalar ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalarla korunabilir. Bu Lisans Sözleşmesi, Müşteriye bu tür malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla kullanma hakkı vermez ve bu malzemelerin gelecekte Müşteriye sunulacağını garanti etmez.

2.4. Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMI’nı ABD’nin Delaware Eyaleti yürürlükteki yasalarına ve Müşterinin bulunduğu ya da tescilli olduğu ülke veya bölgenin yerel kalıcı mevzuatına uygun olarak (Müşterinin bireysel veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak) ve bu mevzuatın zorunlu olması nedeniyle ENES-T 2.0 YAZILIMI’nı indirdiği veya kullandığı durumlarda kullanmayı kabul eder.

  1. KAYIT OLUŞTURMA

3.1. Müşterinin Kişisel Hesabını oluşturmanın önkoşulları, formu doldurarak ve ENESTECH’e bilgilerini (yani Müşterinin e-posta adresi, Müşterinin adı (Müşterinin tüzel kişiyse şirketin tam adı), kullanıcı adı, şifre ve telefon) sağlayarak Site’deki kayıt işlemidir.

3.2. Müşteri, şifrenin ve kullanıcı adının gizliliğini sağlamalı ve şifresinin ya da Müşterinin Kişisel Hesabının kendisi veya üçüncü tarafları tarafından kullanımı için tüm sorumluluğu üstlenmelidir.

3.3. Belirli dönemlerde, ENESTECH destek personeli, Müşteriye teknik veya fatura bilgileri sağlamak da dahil olmak üzere hizmetlerin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için Müşterinin kişisel verilerine erişebilir. Müşteri işbu vesileyle bu erişimi kabul eder.

3.4. Müşterinin ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanarak seçilen Tarife planının koşullarına göre ödeme yapamaması durumunda, ENESTECH Müşterinin Kişisel Hesabını askıya alma hakkına sahiptir. Müşteri tarafından ödeme yapılmaması durumunda ENESTECH, Müşterinin Kişisel Hesabını ve Müşteri’nin kişisel verilerini, Müşterinin Kişisel Hesabının askıya alınmasından 15 (on beş) takvim günü sonra silme hakkına sahiptir. Bu 15 (on beş) takvim günü boyunca Müşteri, ENESTECH’ten Kullanıcıların kişisel verilerini yüklemesini ve Müşteriye aktarmasını talep etme hakkına sahiptir, bundan sonra ENESTECH, Kullanıcıların bu kişisel verilerinin işlenmesi ve atılması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

  1. ABONELİK TÜRLERİ

ENESTECH, çalışmalarında iki tür abonelik kullanır: «Free version» (“Ücretsiz sürüm”) ve «Revenue share» (“Gelir payı”). Müşteri, ilgi duyulan abonelik türünü seçme olanağına sahiptir.

4.1. GELİR PAYI

4.1.1. Bu tür abonelik, Kullanıcı hesabınızın “Enes-T Aboneliği” bölümünde belirtilen tarifeye göre ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanımı için bir ücreti yanı sıra, ENES-T 2.0 YAZILIMI arayüzünde herhangi bir bilgi ve / veya reklam malzemesi ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar paylaşarak bir paylaşım anlamına gelir.

4.1.2. ENESTECH fiyat listesinin bölümüne göre ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanımı için tarife planı https://ENES-T 2.0.cloud/tr/pricing adresinde bulunmaktadır. Bağlantıya tıklayarak Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMI’nın maliyet ve işlev kapsamı hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4.1.3. Abonelik süresinin başlangıcı, bu Lisans Sözleşmesinin şartlarının kabul edildiği gün olarak kabul edilecektir ve finansal yükümlülükler, reklamın arayüze yerleştirildiği andan itibaren geçerli olacaktır.

4.1.4. Bu Lisans Sözleşmesini kabul ederek Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanarak reklam hizmetleri alanında bir ENESTECH ortağı olur.

4.1.5. ENESTECH, ENES-T 2.0 YAZILIMI arayüzündeki tüm reklamların yasalara uygun olduğunu ve yasaklanmış içerik barındırmayacağını garanti eder.

4.1.6. Reklam malzemelerini ENES-T 2.0 YAZILIMI arayüzüne yerleştirdikten sonra, bu tür yerleşimlerden elde edilen kazanç yüzdesi Kişisel Hesapta görüntülenecektir.

4.1.7. Müşterinin «Revenue share» aboneliğinin bir parçası olarak ENES-T 2.0 YAZILIMI ile reklam yapmaktan elde ettiği kâr, ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanma maliyetini aşarsa, ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanımı için yapılan ödeme üzerinden reklamdan elde edilen kâr birikir ve Müşterinin kişisel hesabında gösterilir.

4.1.8. (Üç ayda) Çeyrek yılda bir Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMI ile reklamcılıktan elde edilen kâr hakkında bir rapor alma hakkına sahiptir.

4.1.9. Müşteri, bu Lisans Sözleşmesi uyarınca ENES-T 2.0 YAZILIMI’yi kullanmak için birikmiş fonların ödemesini üç ayda bir alma hakkına sahiptir.

4.1.10 Bu Lisans Sözleşmesi kapsamında ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanılarak reklam için biriken kârın ödenmesi, Enes-T ödeme sistemine bağlı bir banka kartına para transfer edilerek ödenir.

4.1.11. Şirketler ve kuruluşlar ENESTECH’e ürün ve hizmetleri için reklam göstermek için ödeme yapar. Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanarak ENESTECH’in son kullanıcılara, ENESTECH’in görüşüne göre son kullanıcıların çıkarlarına uygun olacak şekilde reklam gösterebileceğini kabul eder. ENESTECH, hangi reklamların en alakalı olacağını belirlemek için son kullanıcıların kişisel verilerini kullanır ve bu Lisans Sözleşmesini kabul eden Müşteri bunu kabul eder.

4.1.12. ENESTECH, ENES-T 2.0 YAZILIMI arayüzündeki tüm reklamların, bilgisayar oyunlarının oyun süreci üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak şekilde ENES-T 2.0 YAZILIMI yüklü bir bilgisayarda çalışan programların ve programların performansını etkilemeyeceğini garanti eder.

4.1.13. ENESTECH, reklamcılık hedeflemesi oluşturmak için Müşterilerden gerekli miktarda kişisel veri belirleme hakkına sahiptir. Müşteri, bu Lisans Sözleşmesini kabul ederek, bu tür verileri ENESTECH’e, kişisel verilerinin işlenmesi için kullanıcının onayını almak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kanunun ilgili tüm gerekliliklerine uygun olarak hem kendisi hem de ENESTECH için sağlamayı taahhüt eder.

4.2. FREE VERSION (ÜCRETSİZ SÜRÜM)

4.2.1. Ücretsiz sürüm ENESTECH’in ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanımı için ücret almadığı abonelik türünü ifade eder, ancak ENESTECH, ENES-T 2.0 YAZILIMI arayüzünde herhangi bir bilgi ve / veya reklam malzemesi ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar, ancak ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanma işlevselliğine halel getirmeksizin, reklam görüntüleme hakkına sahiptir. Ücretsiz sürümün işlevselliği sınırlıdır. Ücretsiz sürümün işlevselliği sınırlıdır ve belirli bölgelerdeki Müşteriler için mevcuttur.

4.2.2. Şirketler ve kuruluşlar ENESTECH’e ürün ve hizmetleri için reklam göstermek için ödeme yapar. Ücretsiz sürümü seçerek ve ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanarak Müşteri, ENESTECH’in Son Kullanıcılara ENESTECH’e göre kendi çıkarları içinde olacağı reklamlarını gösterebileceğini kabul eder.

4.2.3. Müşteri, Ücretsiz Abonelik Yazılımının reklam görüntüleyebileceğini ve “Gelir payı” Yazılımına kıyasla yukarıdaki kaynaklarınızdan daha fazlasını kullanabileceğini kabul eder.

4.2.4. Kalıcı olarak “Gelir payı” aboneliğine geçiş yapmak için Müşteri, Kişisel Hesabında ENESTECH’e ilgili bir talep (uygulama) göndermelidir.

  1. ANALİZ ARAÇLARI VE REKLAM TEKNOLOJİLERİ

5.1. Seçilen tarife planına bağlı olarak ENESTECH, reklam bilgilerini veya diğer bilgileri kullanıcının hesap sayfasında herkese açık dağıtım için ancak hesabın içeriğine zarar vermeksizin yayınlama hakkına sahiptir.

5.2. ENES-T 2.0 YAZILIMI, bir bilgisayar kullanma ve/veya çevrimiçi oynama sürecinde reklam birimlerinin yüklenmesini ve alternatif gösterimlerini sağlayan ve PC kullanma ve / veya çevrimiçi oynama sürecinde reklam birimlerinin indirilmesine ve alternatif gösterilerine izin veren bir teknoloji (bir servis sağlayıcı tarafından sağlanabilir (bundan sonra “Dinamik Reklam Sağlayıcı” olarak anılacaktır)) içerebilir. Dinamik Reklam Sağlayıcının reklamları hedefleyebilmesi ve bu tür reklamların bilgisayar oyunu içinde doğru yerleştirilmesi için Dinamik Reklam Sağlayıcı, IP adresi, coğrafi konum hakkında bilgiler dahil olmak üzere belirli bilgileri ve verileri, oyun durumu ve son kullanıcının oyun sırasında görebileceği reklamların görsel gösteriminin parametrelerini toplayabilir ve saklayabilir (örneğin, reklam bloğunun görüntülendiği süre, boyutları). Buna ek olarak, Dinamik Reklam Sağlayıcı bir bilgisayarda saklanan ve oyun sırasında dinamik reklamların görüntülenme sayısını izlemek ve saymak için kullanılan benzersiz bir kimlik numarası atayabilir. Bu amaçla toplanan hiçbir veri kullanıcıları tanımlamak için kullanılamaz.

5.3. ENESTECH, ENES-T 2.0 YAZILIMI’nda reklam vermesine, ENES-T 2.0 YAZILIMI’nda geçici olarak reklam göstermesine ve ENES-T 2.0 YAZILIMI’ndaki reklam sonuçları hakkında bilgi toplamasına olanak tanıyan üçüncü taraf teknolojilerini kullanmaktadır. Hedefli reklamcılık için toplanan ve kullanılan bilgiler, sınırlama olmaksızın aşağıdakileri içerebilir: yaş ve cinsiyet, reklam görüntüleme sayısı, bir mobil cihazın benzersiz tanımlayıcısı veya diğer cihazların tanımlayıcıları ve ayarları, ENES-T 2.0 YAZILIMI’nın kullanımı hakkında bilgi ve ayrıca kullanıcılar tarafından görüntülenen diğer İnternet siteleri (üçüncü taraf siteleri ve mobil web siteleri dahil) (yanı sıra görüntüleme tarihini ve saati), görüntülenen reklamlar, oyundaki reklamların süresi ve yeri, (varsa) reklamlara yanıt. Analiz araçları ve reklam görüntüleme teknolojileri, söz konusu bilgileri toplamak için sunucu günlük dosyalarını, web işaretlerini, çerezleri, izlenen pikselleri ve diğer teknolojileri ve ayrıca demografik, reklamcılık, pazar ve diğer analitik çalışmalar ile üçüncü taraf web sitelerinden, mobil ürün ve hizmetlerden alınan bilgileri kullanabilir. Kendi başına, bu bilgi kişisel veri değildir, ancak ENESTECH herhangi bir bilgiyi kişisel verilerle birleştirirse, ENESTECH bu bilgileri kişisel veri olarak ele alır.

5.4. ENESTECH, reklamverenlere kişisel veriler satmaz ve son kullanıcı buna izin vermedikçe doğrudan son kullanıcıyı tanımlayan bilgileri (örneğin ad, e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri) reklamverenlere iletmez. Ancak, reklamverenler ENESTECH’e reklamları için hedef kitle hakkında bilgi verebilir ve ENESTECH bu reklamları alakalı olacak kitleye gösterecektir. ENESTECH, reklamverenlere, insanların içerikleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını anlamalarına yardımcı olan reklamveren performans raporları sunar.

5.5. ENESTECH, alakalı reklamları İnternet üzerinden kullanıcılara sunmak için üçüncü taraf reklam ağlarıyla sözleşme yapabilir.

5.6. Dinamik Reklam Sağlayıcıları tarafından kullanılan teknolojik araçlar Müşterinin ikamet ettiği ülkenin dışında bulunabilir.

5.7. ENESTECH’in bazı reklam malzemeleri ve diğer mesajları üçüncü taraflarca sağlanan bilgilere dayanacaktır, bu nedenle ENESTECH herhangi bir reklam veya mesajla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Ayrıca, reklamcılık, ticari işlemler ve ilgili yükümlülükler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla reklamverenlerle ilişkiler, yalnızca kullanıcılar ve bu tür reklamverenler arasında kurulur.

  1. FESİH (SONLANDIRMA) 

6.1. Müşteri, bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir koşulunun ihlali durumunda, otomatik olarak ve ENESTECH’ten herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Lisans Sözleşmesi ile Müşteriye verilen haklardan mahrum kalır. Bu Lisans Sözleşmesinin feshi üzerine Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMININ tüm kullanımını durdurmalı ve ENES-T 2.0 YAZILIMININ tüm tam veya kısmi kopyalarını imha etmelidir. Aynı zamanda, bu Lisans Sözleşmesinin bundan sonra geçerli olan hükümleri içeren tüm bölümleri, herhangi bir fesih durumunda yürürlükte kalacaktır.

6.2. Bu Lisans Sözleşmesi, diğer tarafa Lisans Sözleşmesinin istenen fesih tarihinden 90 takvim günü önce yazılı bildirimde bulunulması koşuluyla, tek taraflı olarak zamanından önce feshedilebilir.

6.3. Madde koşullarının yerine getirilmemesi durumunda 6.2. İşbu Lisans Sözleşmesinin Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMI’nda reklam için birikmiş karını kaybeder.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Site ve ENES-T 2.0 YAZILIMI dünya çapında telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşmalar ile korunmaktadır.

7.2. Müşteri, ENESTECH ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına uymalıdır. Müşteri, ENESTECH’in fikri mülkiyet haklarına, mülkiyet haklarına veya fikri mülkiyet iddialarına sahip olmadığını onaylar, kabul eder ve Lisans Sözleşmesi tarafından böyle bir kullanıma izin verildiği durumlar dışında, bunu kullanma hakkına sahip değildir.

7.3. Taraflardan her biri, farkında olabilecekleri fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda derhal diğer tarafı bilgilendirecek ve taraflar bu hakların korunması konusunda tam işbirliği yapacaklardır.

  1. GARANTİ VE SORUMLULUK KAPSAMI SINIRLAMASI

8.1. Müşteri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak Müşteri’nin ENES-T 2.0 YAZILIMI’nı kendi sorumluluğunda kullandığını ve kullanımının uygun kalitesinden ve sonucundan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. ENES-T 2.0 YAZILIMI, yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu Lisans Sözleşmesinin öngördüğü durumlar dışında, tüm kusurlarla ve garantisiz olarak “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” şartlarda sağlanır. ENESTECH, ENES-T 2.0 YAZILIMI’nın yazılım, uygulama veya üçüncü şahısların yazılımları, uygulamaları veya hizmetleriyle uyumluluğunda veya işletilmesinde yer alan bu işlevlerin kişisel gereksinimlerini karşılamak için ENES-T 2.0 YAZILIMI kullanımından memnuniyetini garanti etmez. ENES-T 2.0 YAZILIMI’nın yüklenmesi üçüncü taraf yazılım, uygulama veya hizmetlerin kullanılmasını etkileyebilir. ENESTECH, yazılım için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Müşteri, ENES-T 2.0 YAZILIMININ oyun endüstrisi – bilgisayar oyunları ve eğlence alanı – dışında kullanım için tasarlanmadığını ve uygun olmadığını kabul eder.

8.2. ENESTECH, yürürlükteki yasalarca yasaklanmayan her durumda ve hiçbir koşuldaherhangi bir kâr (kar) kaybından, satışlardan kaynaklanan gelir veya ciro kaybı, veri kaybı, yedek mal satın alma maliyetinin yanı sıra mülke zarar, sağlığa zarar, işin askıya alınması, işbilgilerinin kaybı veya fiili olanlar da dahil olmak üzere diğer zararlar,doğrudan, dolaylı, ekonomik, para cezasına yol açan, kasıtlı, herhangi bir kişi tarafından ENES-T Yazılımının çalışmasına herhangi bir eylem, suç, ihmal, müdahale sonucu neden olunan kötü amaçlıyazılımların üçüncü bir şahıs tarafından yüklenmesi ve/veya ENES-T Yazılımının çalışmasınıetkileyecek herhangi bir dosyanın entegrasyonu, ENES-T Yazılımının çalışmasına herhangi birşekilde kasıtlı müdahale veya hasar dahil sorumluluğa neden olabilecek diğer faktörleryazılımın kullanımı veya kullanımının imkansızlığı sonucunda. Bazı ülkeler ve münferit yasalarbu tür bir sorumluluğun hariç tutulmasına izin vermediği, ancak sınırlandırılmasına izin verdiğiiçin, bu gibi durumlarda, ENESTECH’in tüm zararlar için Müşteriye karşı genel telafiyükümlülüğü (geçerli zorunlu yasa hükümleri tarafından aksi belirtilmedikçe- bu hükümleringerektirdiği minimum miktara kadar) 30 (otuz) ABD Doları ile sınırlıdır.

8.3. Müşteri, ENES-T 2.0 Yazılımının kullanımı yoluyla elde ettiği ve kendisinin ve kullanıcılarının üçüncü şahıslara ilettiği her türlü bilgi veya diğer içerikten (veri dosyaları, metinler ve diğer dosyalar ve resimler dahil) ve ayrıca ENES-T 2.0 Yazılımını kullanmanın tüm sonuçlarından (müşteri ve üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlar dahil) sorumludur.

8.4. Müşteri, yasallığı ve yürürlükteki yasalara uygunluğu da dahil olmak üzere, ENES-T 2.0 Yazılımını kullanarak bilgisayar oyunları kurmak ve çalıştırmak için herhangi bir işlemden (müşteri ve üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlar dahil) sorumludur.

  1. TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

9.1. Bu Lisans Sözleşmesi ve bununla ilgili hak ve yükümlülükler tarafların ilgili halefleri için bağlayıcıdır, ancak Müşterinin bu Lisans Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devretme veya devretme hakkı yoktur. ENESTECH, bu Lisans Sözleşmesi kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini Müşteri’nin onayını almaksızın iştiraklerine tam olarak devretme hakkına sahiptir.

9.2. Bu Lısans Sözleşmesı, konusuyla ilgili olarak tüm anlaşmadır ve bu Lısans Sözleşmesı’nın konusuyla ilgili sözlü veya yazılı önceki tüm anlaşmaların yerine geçer.

9.3. İş bu Lisans Sözleşmesi Kıbrıs yasalarına tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanır. 

9.4. Bu Lisans Sözleşmesi ile ilgili tüm anlaşmazlıklar, imzalanması veya bu Lisans Sözleşmesinin şartlarının yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar, tarafların temsilcileri arasındaki müzakereler yoluyla çözülecektir. Uyuşmazlık müzakereler yoluyla çözülemezse, Kıbrıs’ın ilgili yürürlükteki mevzuatında belirlenen şekilde, söz konusu anlaşmazlığın yerleşik yargı ve yargı yetkisi altındaki bir hukuk mahkemesinde çözülecektir.

9.5. Bu Lisans Sözleşmesi, ENESTECH tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Lisans Sözleşmesinde ENESTECH tarafından tek taraflı olarak yapılan herhangi bir değişiklik, söz konusu değişikliklerin Site’de yayınlandığı günü takip eden gün yürürlüğe girecektir. Müşteri, değişiklikler için Lisans Sözleşmesini bağımsız olarak kontrol etmeyi taahhüt eder. Lisans Sözleşmesine ve/veya Lisans Sözleşmesindeki değişikliklere aşina olmamanız, Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu Lisans Sözleşmesi tarafından belirlenen kısıtlamalara uymaması için bir neden olamaz.

9.6. Bu Lisans Sözleşmesinin çeşitli dillerdeki metinleri arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.