Gi̇zli̇li̇k Poli̇tikasi

Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler ve tanımlar göründüğünde, bunlar aşağıdaki gibi yorumlanacaktır:

ENESTECH – ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD; Kıbrıs yasalarına göre tüzel kişilik, bulunduğu yeri: Vasili Michailidi, 9, 3026, Limassol.

ENES-T 2.0 YAZILIMI (ENES-T 2.0 YAZILIMI); ENESTECH tarafından geliştirilen ve sahip olunan ve Müşteri tarafından bilgisayar oyunları ve eğlence endüstrisinde kullanılması amaçlanan kişisel bilgisayarlar ve ilgili cihazlar için bir yönetim platformudur. 

Müşteri veya siz; ENES-T 2.0 yazılımını ticari amaçlarla kullanmak için Siteyi ziyaret eden veya Siteye kayıtlı olan herhangi bir kişi.

Son kullanıcı; ENES-T 2.0 yazılımının bir parçası olarak kullanılan, Müşterinin kişisel bilgisayarlarını veya diğer ilgili cihazlarını kiralayan kişi veya kişiler. 

Kişisel veri; Kendi başına veya diğer bilgilerle birlikte, bu bilgileri toplayan ve işleyen kişinin sizi bir birey olarak tanımlamasını sağlayan sizinle ilgili herhangi bir bilgidir.

Kişisel verilerin işlenmesi; otomatik veya otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizle yapılan herhangi bir işlem anlamına gelir.

Veri Denetleyicisi; kişisel verilerin neden ve nasıl işlendiğini belirleyen kuruluştur (kişi, kuruluş vb.). Bize Kişisel Verilerinizi verirseniz, ENESTECH veri sorumlusu olur.

Veri sahibi; Kişisel verileri Veri Denetleyicisi tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişidir. Burada bu terim, ENESTECH’in sahip olduğu hizmetlerin bir kullanıcısı olarak sizi ifade eder.

Rıza; bu, bir Veri Sahibi olarak, Kişisel Verilerinizin, yazılı veya elektronik biçimde ifade edilen, işlemenin belirtilen amacına uygun olarak işlenmesine özgürce verilmiş, belirli, bilgilendirilmiş ve açık rızanızdır.

Site; ENESTECH tarafından yönetilen ve https://senet.cloud/ URL’de bulunan bir web sitesidir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

ENESTECH, Kişisel Verilerinizi korumak için her şeyi yapar. 

Kişisel Verilerinizi işlemek veya Kişisel Verilerinizi bize sağlamak için bize Rızanızı vermeden önce, işbirliği yapacağımız şartları tam olarak anladığınızdan emin olabilmemiz için bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okumanızı rica ediyoruz.

Bu Gizlilik Politikası, Kişisel Verileri ne zaman, nerede ve neden işlediğimizi, bunları nasıl kullandığımızı, hangi koşullar altında başkalarına ifşa edebileceğimizi, Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı ve bunları nasıl güvende tuttuğumuzu açıklar. 

Bu Politika ile ilgili herhangi bir soru şu adrese gönderilmelidir: customers@enestech.net.

 1. ENESTECH İŞLEME İÇİN YASAL DAYANAK 

ENESTECH, özellikle aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizi işler: 

 • İşleme, Onayınıza dayalıdır; 
 • İşleme, sizinle bizim aramızda bir sözleşme olan Lisans Sözleşmesine uygun olarak hizmetlerimizi size sunmak için gereklidir; 
 • Meşru menfaatlerimiz için işleme gereklidir. Bu meşru menfaatler aşağıda belirtilmiştir: 

– Kıbrıs’ın mali ve muhasebe mevzuatına uyum; 

–  Site ziyareti göstergelerini ve finansal faaliyet göstergelerini analiz etme yoluyla ENESTECH iş performansı değerlendirmesi; 

–  ENESTECH’i sosyal ağlar, kitle iletişim araçları ve bağlı kuruluşlar vb. aracılığıyla tanıtılması; 

–   dolandırıcılık önleme; 

 • Yürürlükteki yasalara uymak için işleme gereklidir (örneğin, bir Veri Sahibinden gelen bir talebin işlenmesi); 
 • İstisnai durumlarda, sizin hayati menfaatlerinizi veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak için veya kamu yararına yürütülen bir görevi yerine getirmek veya bize verilen resmi yetkilerin kullanılması için işleme gereklidir. 

 

 1. ENESTECH AŞAĞIDAKİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAR

3.1. ENESTECH hakkınızda aşağıdaki veri türlerini toplayabilir:

– ad, pozisyon ve iletişim bilgileri, örneğin e-posta adresleri, faks numarası, telefon numarası, kuruluş adı, bulunduğu yeri;

– ödeme bilgileri, örneğin bir kredi kartı veya bankanın ayrıntıları;

– ENESTECH ile yazışmalarda sağlanan bilgiler;

3.2. ENESTECH, Son Kullanıcılar hakkında aşağıdaki veri türlerini toplayabilir:

3.2.1. Ad, e-posta adresi, faks numarası, telefon numaraları, adres, yaş ve cinsiyet gibi iletişim bilgileri, IP adresi, coğrafi konum bilgileri, oyun durumu, reklam görüntüleme sayısı, benzersiz mobil cihaz tanımlayıcısı veya diğer cihaz tanımlayıcıları ve ayarları, ENES-T 2.0 yazılımı hakkında bilgiler yanı sıra Son Kullanıcılar tarafından görüntülenen diğer İnternet sitelerinin (üçüncü taraf siteleri ve mobil cihazlar için İnternet siteleri dahil) kullanımı (ve görüntüleme tarihi ve saati), reklamlarla ilgili geri bildirim (varsa), ve ayrıca ENESTECH tarafından gönderilen doğrudan pazarlama materyalleri veya elektronik haber bültenleri içeren mesajların Son Kullanıcının çıkarlarını karşılayıp karşılamadığına ilişkin bilgiler.

3.2.2. Analitik araçları ve reklam sunma teknolojileri, yukarıda belirtilen bilgileri toplamak için sunucu günlük dosyaları, web tarayıcıları, piksel izleme çerezleri ve diğer teknolojilerin yanı sıra üçüncü taraf web sitelerinden, mobil ürün ve hizmetlerden elde edilen bilgilerle, demografik, reklam, piyasa ve diğer analitik çalışmalar. Bu bilgiler kendi içinde Kişisel Veri değildir, ancak ENESTECH herhangi bir bilgiyi Kişisel Verilerle birleştirirse ENESTECH bu bilgiyi Kişisel Veri olarak değerlendirecektir.

3.2.3. ENESTECH, Son Kullanıcı izin vermedikçe kişisel verileri reklamcılara satmaz veya bir Son Kullanıcıyı doğrudan tanımlayan bilgileri (ad, e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri gibi) reklamcılarla paylaşmaz. Ancak reklam verenler, reklamları için hedef kitleyi ENESTECH’e bildirebilir ve ENESTECH bu reklamları ilgili olacağı kişilere gösterecektir. ENESTECH, reklamverenlere, insanların içerikleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamalarına yardımcı olan reklam performans raporları sağlar. 

 1. ÇEREZLER VE DİĞER BENZER TEKNOLOJİLER 

4.1. Hizmetlerimizi kullandığınızda, web trafiğini izler ve analiz eder ve hizmetlerimizi kullanırken davranışınızı izleriz. Telefon ayarlarına bağlı olarak IP adresiniz, proxy sunucunuz ve işletim sisteminiz, web tarayıcınız veya mobil operatörünüz ve konumunuz hakkında bilgi alabiliriz. 

Özellikle, aşağıdaki bilgi kategorilerini toplayabiliriz:

– çerezler dahil cihaz tanımlayıcıları;

– donanım ve yazılım ayarları, işletim sistemi, web tarayıcısı vb. gibi cihazla ilgili bilgiler;

– IP adresi, konum (cihaz ayarlarına göre) ve oturum açma bilgileri;

– web tarayıcısı ve etiketler;

– diğer web sitesi izleme bilgileri. 

 Çerezlerin ve benzer teknolojilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyun. 

 1. KİŞİSEL VERİLER NASIL AKTARILIR? 

5.1. ENESTECH, yüksek kaliteli hizmetler sunmak için kişileri istihdam eder, bağımsız yüklenicilerle sözleşme yapar ve diğer hizmet sağlayıcılar, şirketler ve kuruluşlarla Veri İşleme Sözleşmelerine (DPA) veya Standart Sözleşme Maddelerine (SCC’ler) sıkı sıkıya bağlı olarak işbirliği yapar. Bu nedenlerle bazı kişisel verileriniz belirtilen kişilere aktarılabilir. 

5.2. ENESTECH, Hizmetlerimizin sağlanması sırasında destek sağlamak için hizmet sağlayıcıları görevlendirir. Bu hizmetler arasında

– Analitik hizmetler.

– Microsoft Azure bulut hizmeti.

– Müşteri desteği ve müşteri etkileşiminin organizasyonu için elektronik ödemeler ve hizmetler alma ve işleme hizmetleridir (Chargebee, Stripe, Zendesk, Pipedrive).

ENESCTECH’in ödeme detaylarınızı (örneğin banka kartı numarası) işleme koymadığını lütfen unutmayın. Bu veriler, şifrelenmiş kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde işleyen üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından işlenir. 

5.3. ENESTECH, Avrupa Ekonomik Alanı dışındakiler de dahil olmak üzere diğer ülkelerde Kişisel Verilerinize erişimi olabilecek yüklenicilere sahiptir. Aynı zamanda Kişisel Verilerinizi başkalarına aktardığımız tüm durumlarda, Kişisel Verilerinizin korunmasını ve yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmasını sağlıyoruz. Bu, yalnızca sertifikalı hizmetler ve ürünler kullanılarak, yükleniciler ve ortaklarla kişisel verilerin korunması için veri işleme anlaşmaları imzalanarak (Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen ve veri korumaya ilişkin AB mevzuatına uygun olarak kabul edilen Standart Sözleşme Şartları dahil) ve aynı zamanda bilginin saklanması, kullanılması, işlenmesi ve iletilmesi sırasında korunmasını sağlamak için teknik önlemler alarak da sağlanır. 

5.4. Bize kişisel verilerinizi sağlarken uygun kutuyu işaretleyerek, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar kapsamında bu tür aktarım ve işlemeye izin vermiş olursunuz.  

5.5. Herhangi bir birleşme, satın alma, satış veya kontrol değişikliği durumunda, kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamaya devam edeceğiz ve kişisel veriler aktarılmadan veya farklı bir gizlilik politikasına tabi olmadan önce etkilenen Kullanıcıları bilgilendireceğiz. 

 1. KİŞİSEL VERİLER ENESTECH TARAFINDAN NE KADAR SÜRE İŞLENECEK VE SAKLANACAK? 

Kişisel Verileriniz, ENESTECH tarafından, bu Kişisel Verilerin işlenmesi amacıyla gerekli olandan daha uzun süre saklanmayacaktır.  

Genel bir kural olarak ENESTECH Kişisel Verilerinizi Kişisel Hesabınız aktif olduğu sürece saklar. Kişisel hesabın silinmesi durumunda ENESTECH, kişisel verileri silindikten sonra en fazla 90 gün süreyle saklar.  

Ancak, çözüm sürecinde çelişkili durumların ortaya çıkması durumunda, ENESTECH, kişisel verileri 180 gün boyunca veya yasal iddiaların tespit edilmesi, uygulanması veya savunulması ve Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğe uyulması için işlemenin gerekli olması durumunda daha uzun süre saklayabilir. Bu sürenin sona ermesinden sonra veya daha önce, çatışma durumu çözülürse, tüm kişisel veriler silinecektir. 

Saklama süresi sona erdikten sonra, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe ENESTECH kişisel verilerinizi işlemeyi durdurur.   

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ  

7.1. Onay hakkı 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair ENESTECH’ten onay alabilirsiniz.  

7.2. Erişim hakkı  

ENESTECH tarafından işlenen kişisel verilerinize erişebilirsiniz.  

7.3. Düzeltme hakkı  

ENESTECH’ten düzeltilmesi gereken eksik kişisel verileri doldurmasını isteyebilirsiniz.  

7.4. Silme hakkı (Unutulma hakkı) 

ENESTECH’ten kişisel verileri silmesini isteyebilirsiniz. Çoğu durumda ENESTECH, yasalar aksini gerektirmedikçe bunları kaldıracaktır. Kişisel verilerinizi silmek için bizimle customer@enestech.net adresinden e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Bilgilerinizi silme talebinize 30 gün içinde yanıt vereceğiz ve sonucu size bildireceğiz. 

7.5. İşlem miktarını sınırlama hakkı  

Kişisel verilerinizin geçerliliğine itiraz edebilirsiniz veya ENESTECH artık kişisel verilerinizi işlemekle ilgilenmiyorsa, ancak ENESTECH’in bunu başka nedenlerle, örneğin birine karşı dava açmak amacıyla yapmasını istiyorsanız. Bu durumda bilgileri silmek yerine işlenmesi sınırlandırılacaktır. 

7.6. Veri taşınabilirliği hakkı  

Teknik olarak mümkünse ve başkalarının hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir etkisi yoksa, kişisel verilerinizi doğrudan bir operatörden diğerine aktarabilirsiniz. 

7.7. Kişisel verilerinizin ENESTECH tarafından işlenmesine itiraz etme hakkı  

İşleme, kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi veya bize verilen resmi yetkilerin kullanılması ile ilgiliyse, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Diğer bir durum ise, verilerinizi bizim veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru menfaatler için işlememiz ve bu menfaatlerin menfaatlerinizden veya temel hak ve özgürlüklerinizden daha ağır bastığını düşünmenizdir. İşlemeye itiraz etmek için bir talepte bulunursanız, işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe kişisel verileri artık işlemeyeceğiz. 

7.8. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek onayınızı geri çekme hakkı  

ENESTECH olarak sizden bir geri çekme talebi aldığımızda, bunu zamanında işleyeceğiz ve yasalar aksini gerektirmedikçe artık kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz.

Kişisel verileriniz doğrudan pazarlama amaçları için işlendiğinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin herhangi bir zamanda bu tür işlemeye itiraz etme hakkınız olduğunu ve verilerinizi artık bu tür doğrudan pazarlama amaçları için işlemeyeceğimizi lütfen unutmayın. 

 1. SINIR ÖTESİ VERI AKTARIMI 

Kişisel verilerinizi hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de Amerika Birleşik Devletleri dışında işleriz. Verileri işlediğimiz ülkelerin farklı yasaları olsa da, yüksek düzeyde gizlilikle uyumluluğu sağlamak için adımlar atıyoruz (yani bu Gizlilik Politikasının 5. Bölümünde belirtildiği gibi). 

 1. YANIT VE YANIT SÜRESİ 

ENESTECH, talebiniz üzerine yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında, talebin alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bilgi verecektir. ENESTECH’in talep sayısından fazla etkilenmesi veya talebin karmaşık olması ve çok sayıda işlem gerektirmesi durumunda bu süre iki ay daha uzatılabilir. ENESTECH, talebin alınmasından itibaren bir ay içinde bu tür bir uzatma hakkında sizi bu gecikmenin nedenleri ile birlikte bilgilendirecektir. 

 1. GÜVENLİK 

ENESTECH, yetkisiz veya yasa dışı işlemeye ve kazara kayıp, imha veya hasara karşı koruma dahil olmak üzere bilgilerin yeterli bilgi güvenliğini sağlayacak şekilde işlenmesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemler alır. Örneğin, ENESTECH, ilgili veri işleme anlaşmalarının imzalandığı verilere erişimi olabilecek doğrulanmış yükleniciler kullanır. 

 1. SORUMLULUK

11.1. ENES-T 2.0 yazılımı ile çalışmanın bir parçası olarak Son Kullanıcılarınızın kişisel verilerini toplamanız durumunda, Kişisel verilerin işlenmesi için Son Kullanıcıların onayını almak dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, geçerli tüm veri işleme kanunu gerekliliklerine uymak sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

11.2. Bir Son Kullanıcıdan, veri koruma yasaları kapsamındaki hakları kullanma talepleri, şikayetler veya genel yazışmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir bildirim alırsanız, ENESTECH’i beş iş günü içinde bilgilendirmelisiniz ve ENESTECH’e bu tür bir bildirimin bir kopyasını sağlamalısınız. ENESTECH’in önceden onayı olmaksızın, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, bu bildirimle ilgili olarak herhangi bir işlem yapmayacaksınız.

11.2. ENESTECH’in GDPR’nin 33 ve 34. Maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve Kişisel Verilerin gizliliğinin ihlali vakalarını gerektiği gibi soruşturabilmesi için, Son Kullanıcılar dahil olmak üzere Kişisel Verilerin gizliliğine yönelik ihlallerin tespit edilmesi konusunda ENESTECH’i derhal bilgilendirmelisiniz. 

 1. DEĞİŞİKLİKLER

12.1. Bu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra, açık rızanızı vermediğiniz sürece haklarınız sınırlandırılamaz. En son sürüm bu sayfada listelenmiştir. Önemli değişiklikler yaparsak, sizi e-posta ile bilgilendireceğiz.